Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Aksellastrestriksjoner 2024

Nesbyen kommune – Aksellastrestriksjoner våren 2024

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, blir det fra fredag 22. mars kl. 09.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nesbyen:

Bergheim bru – Geitsund og
Bergheim bru – Berg
8 tonn
Thoenvegen og
Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter
6 tonn
Alfarvegen fra Nesmoen til Smedsgården 8 tonn
Espesetvegen og Klypevegen 8 tonn
Liamarkvegen 8 tonn
Børdalsvegen 8 tonn
Garnåsvegen 8 tonn

Disse vegene blir skiltet.

Andre kommunale veger med tilknytning til riks- og fylkesveger vil ha samme aksellast som disse.

Dispensasjoner:
Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.

Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last.  Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen. 

Søknader sendes via Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no

Sist endret: 15.03.2024