Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Aksellastrestriksjoner våren 2022

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, blir det innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nesbyen

Fra mandag 21. mars kl. 09:00

  • Bergheim bru – Geitsund og Bergheim bru – Berg – 8 tonn
  • Thoenvegen og Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter – 6 tonn
  • Alfarvegen fra Nesmoen til Smedsgården – 8 tonn
  • Espesetvegen og Klypevegen – 8 tonn
  • Liamarkvegen – 8 tonn
  • Børdalsvegen – 8 tonn

Fra onsdag 23. mars kl. 09:00

  • Garnåsvegen - 8 tonn

Disse vegene blir skiltet.

Andre kommunale veger med tilknytning til riks- og fylkesveger vil ha samme aksellast somdisse.

Dispensasjoner:

Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.

Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last. Dispensasjonssøknader behandles av Statens

Vegvesen. Søknader sendes via Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no

Sist endret: 31.03.2022