Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Inkludering av barn og ungdom i fritidsaktiviteter

Nesbyen kommune har fått tilskudd fra staten (BUFDIR) for å jobbe med et prosjekt om inkludering av barn og unge opp til 18 år i fritidsaktiviteter.

Andel barn og unge på landsbasis som i dag ikke er med i noen form for organisert aktivitet og som har negativ og problematisk adferd er økende. Ny forskning viser markant nedgang i deltakelse i organisert aktivitet blant ungdom siste årene, en liten nedgang i fysisk aktivitet blant ungdom, markant økning i skjermtid for barn og unge, økning i andel ungdom som rapporter om søvnplager og økning i alkoholbruk blant ungdom. Det er særlig viktig at barn og unge som står i fare for å falle utenfor fritidsaktiviteter kommer inn i positive aktiviteter der de kan oppleve mestring, fellesskap og tilhørighet. 

Mål for prosjektet

  • Engasjerte barn og unge som aktivt deltar i utvikling av aktivitetsarenaer og møteplasser
  • Økt tilbud til barn og unge, spesielt de som faller utenfor annen organisert aktivitet
  • Organisasjoner, lag og foreninger som aktivt jobber med inkludering, og er nytenkende rundt egne aktiviteter og tilbud
  • Bedre samarbeid mellom kommune, lag og foreninger
  • Lavere kostnader for deltagelse i organisert aktivitet

Spørreundersøkelser

Nesbyen kommune gjennomfører for tiden to spørreundersøkelser der vi skal kartlegge barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, hva de savner og barrierer for deltagelse, én for barn og unge fra 4. trinn til 3VGS, og én for foreldre/foresatte.

Resultatene av undersøkelsene vil bidra til at kommunen kan jobbe med inkludering i fritidsaktiviteter, motarbeide barrierer for deltagelse og å utvikle fritidstilbudet i Nesbyen. 

Gjennomføring av spørreundersøkelsene

  • Elevene ved barne- og ungdomsskolen gjennomfører undersøkelsen i skoletiden
  • Elevene ved VGS inviteres til å delta i undersøkelsen via SMS 
  • Foreldre/foresatte til elever ved barne- og ungdomsskolen vil få spørsmål om å svare på undersøkelsen via skolens Visma-portal
  • Foreldre/foresatte til elever ved VGS ønsker vi at melder sin interesse for å svare på undersøkelsen til kommunens kontaktpersoner som er oppført under:

Spørsmål vedrørende undersøkelsen kan rettes til Nesbyen kommune v/
Tor-Even Lysfjord, tlf. 92035358
Magnhild Medgard Skår, tlf. 97730561

Sist endret: 18.04.2024