Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Retningslinjer for salg av kommunal eiendom

Nye retningslinjer for salg av kommunal eiendom vedtatt i kommunestyre 15.06.2023

Mellom annet er det verdt å merke seg følgende endring:

«Innen to år fra tidspunktet skjøtet er underskrevet skal det minimum være søkt og gitt rammetillatelse for bygging på den respektive tomt. Dersom tidsfrist ikke overholdes, plikter kjøperen av tomten å skjøte tomta tilbake til kommunen til samme pris den er ervervet til, uten kostnader for kommunen.»

Se de vedtatte retningslinjen her:

Retningslinjer for salg av kommunal eiendom-redigert etter KS-15-6-2023.pdf

Sist endret: 10.07.2023