Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ringvirkningsanalyse: Terrengsykkelsatsingen i Hallingdal

Sats på Hallingdal og Tråkk ‘n’ Roll har i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomført en ringvirkningsanalyse av terrengsykkelsastingen i Hallingdal. Ringvirkningsanalysen er nå klar og resultatene fra undersøkelsen kan man lese i rapporten her.

Sykkelsatsingen i Hallingdalsregionen ble initiert i 2015 med bakgrunn i et ønske om å gjøre regionen til en helårsdestinasjon. Målet var flere helårsarbeidsplasser i regionen, og å tiltrekke seg flere som ønsket å etablere seg i regionen. Sommeren 2023 var totalt 120 km sykkelstier, 5 asfalterte pumptracks og 3 ferdighetsparker ferdige. Investeringen i
infrastruktur alene er på ca. 140 MNOK inkl. mva. Ringvirkningsanalysen av terrengsykkelsatsingen avdekker verdiskapingen sykkelsatsingen i Hallingdalsregionen har hatt, de potensielle helseeffektene og bo og bli-lysten i Hallingdalsregionen som følge av sykkelsatsingen.

TØI sine beregninger viser at tross ekstremværet i 2023, genererte sykkelsatsingen en direkte og indirekte meromsetning av varer og tjenester i Hallingdal på 105,1 millioner kroner (eksklusive mva.) og en verdiskaping på 36,8 millioner kroner. Potensialet antas
å være betydelig større. Det var nær 1 000 respondenter på spørreundersøkelsen, i tillegg til en kvalitativ undersøkelse. Studiene viser en stor grad av bo- og blilyst i hele regionen, flere arbeidsplasser blir skapt og det er etablert sykkelgrupper for barn, unge og voksne i de ulike lokalsamfunnene. En beregning viser også at helseeffekten av stisykling i Hallingdal er positiv, gitt at de selvrapporterte verdiene er riktige. Denne
beregningen er forbundet med høy usikkerhet.

Resultatene ble presentert av TØI på Torpo i april, og en digital presentasjon av dataene kan ses her

Korte fakta fra rapporten*:

 • Satsingen anslås å bidra til 36,8 millioner kroner i direkte og indirekte verdiskapning (+ 3,4 millioner i sykkelsalg)
 • Hver syklist har et døgnforbruk på 1161 kroner når de besøker Hallingdal
 • Sykkelsatsingen har hatt en positiv påvirkning på besøksattraktivitet:
  • i gjennomsnitt er 6,5 flere overnattinger i Hallingdal og besøkende tar 2,5 flere turer hit enn om det ikke var sykkeltilbud
  • Over 57% av respondentene ville ikke tatt turen til Hallingdal om det ikke var for syklingen og 84 % av hytteeierne oppholder seg lenger i Hallingdal pga sykkelsatsingen
  • 91% av hytteeierne sier at sykkelsatsingen har gjort det mer attraktivt å besøke Hallingdal
  • 4 % av fritidsboligeierne og 11 % av de bosatte er uenig med at sykkelsatsingen har gjort Hallingdal mer attraktivt å besøke
 • Sykkelsatsingen har hatt en positiv påvirkning på bostedsattraktivitet:
  • 62 % i aldersgruppen under 30 år svarer at Hallingdal har blitt mer attraktivt sted å bosette seg pga sykkelutviklingen
  • Sykkelsatsingen har bidratt til å utvide aktivitetstilbudet
  • Satsingen har skapt nye sosiale arenaer og møteplasser
  • Nesbyen skiller seg ut fra andre kommuner i Hallingdal, der yngre innbyggere har en sterk identitet til terrengsykling 
 • Sykkelsatsingen har i hovedsak hatt en positiv påvirkning på livskvalitet og helse:
  • 75 % av de som bor i Hallingdal er enige i at syklingen har hatt en positiv effekt på deres livskvalitet, også 84 % av hytteeierne og 91 % av andre tilreisende, MEN 10 % av syklister som bor i Hallingdal svarer at de er svært uenige i dette
  • Gående opplever at det kan være skummelt når de går på tur å møte syklister
  • 57 % oppgir at sykling på sykkelstier i Hallingdal har forbedret deres fysiske form
  • Det ser ut til at sykling passer for ungdom og barn som ikke finner seg til rette i andre aktiviteter
  • Sykkel har ført til at enkelte som satt mye inne før, nå har begynt med aktivitet og kommer seg ut
  • Det er tallfestet at verdien av økt fysisk aktivitet har en helseeffekt med en verdi på 2,51 mdr NOK 

*alle disse fakta er hentet ut fra presentasjonen til TØI som man kan se digitalt i lenken over.

Sist endret: 30.04.2024