Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vil du vite mer om den økonomiske situasjonen vår?

Du har kanskje fått med deg at tjenestene våre må spare penger?

graph-4737109_640.jpg

Kommunedirektør Bente Rudrud Herdlevær har lagt fram ulike tiltak for å sikre økonomisk balanse, både som følge av ROBEK-innmelding og merforbruk hittil i år. 

🔶Nesbyen kommune leverer gode tjenester innenfor alle områder. Vi har de seneste årene hatt økonomiske utfordringer, men klart å komme i balanse ved bruk av fondsmidler. For 2023 strakk ikke disse til. Kommunen vil meldes inn i ROBEK i løpet av sommeren. 

🔶Det er et stort behov for å bruke mindre penger. Kommunen rammes av høye kostnader, men og svikt i noen av inntektene våre. Det viser første tertialrapport, hvor prognosen viser et mulig merforbruk for 2024 på 21 millioner kroner. 

Her er noen sentrale punkter: 

🔵Det er et merforbruk på 36 millioner kroner i tjenestene våre de fire første månedene i år. 

🔵Overstridelsene er i hovedsak knyttet til lønn og kjøp av tjenester, og gjelder de fleste tjenesteområdene våre. 

🔵Tidligere år har flere tjenester blitt styrket ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Det kan vi ikke fortsette med. 

🔵Prognosen for hele året viser et merforbruk i tjenestene på om lag 21 millioner kroner. 

✅Her kan du lese forslaget til omstilling av Nesbyen kommune og tertialrapporten med detaljer: 

Saksfremlegg til Formannskapet 6. juni

20240530_BN2030_tiltak_politisk (2).PDF

Tertialrapport 1. tertial 2024 utkast.PDF

Sist endret: 04.06.2024