Kontakt oss Ledige stillinger Min side

SFO

SFO ved Nesbyen barneskole

Kontaktinformasjon

Daglig leder SFO: Maren Dokk Høiberg

Telefon: 415 09 568/409 16 460

Rektor, Nesbyen barneskole: Kari Tovsrud Brenno

Telefon: 32 06 84 50

Skolefaglig ansvarlig: Hanne Brunborg

Telefon: 32 06 83 06

Målgruppe
  • SFO er et tilbud før og etter skoletid, samt på skolens fridag for 1.-4.klasse
  • SFO er også et tilbud for barn med spesielle behov i 1.-7. klasse.
  • SFO åpner kl. 7.30 og stenger kl.16.30 hver dag.
  • Dagtilbudet på barnas fridager er fra kl. 7.30 - 16.30.

For de som ønsker, kan SFO benyttes fra 1. august etter avtale.

Når skolen starter vil den ordinære avtalen jmf søknadsskjemaet gjelde

Vedtekter

SFO vedtekter 2023.pdf

Søk om SFO-plass 

Søknadsfristen for neste skoleår er den 1. mars.

SFO tar også imot søknader hele året, og oppholdstiden kan justeres etter behov dersom vi har ledig kapasitet. Det er også mulig å kjøpe ekstra ettermiddager og fridager etter behov. Dette gjelder både fast påmeldte barn og andre som har behov.

Elektronisk søknad

Veiledning til elektronisk søknad

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, kan du ta kontakt med Nesbyen barneskole på tlf. 32 06 84 50.
Personer som mangler 11-sifret personnummer må også ta kontakt på tlf. 32 06 84 50.

Pris for tjenesten

Betalingsreglement SFO fra 01.08.2024.pdf

Redusert betaling

Dersom en ønsker å søke om redusert betaling ut fra 6% av inntekt, må dette skjemaet fylles ut og sendes kommunen sammen med dokumentasjon:

Elektronisk søknad

Se Priser SFO fra 01.01.2024.pdf

Dagsrytme på SFO
07.30 SFO åpner. Leik og spill, rolig aktivitet
08.25 Vi rydder og skolebarna går i klasserommene
08.30 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
10.30 Lunsj
11.00 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
13.30 Rydding
14.00 Mat
14.30 Frie aktiviteter
16.30 SFO stenger
Ferie og planleggingsdager

Nærmere info om ferie og planleggingsdager, se vedtektene