Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Du kan søke om hjemmesykepleie hvis du bor hjemme eller oppholder seg i Nesbyen kommune og

  • du har et særlig behov for helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og/ eller funksjonshemming
  • du trenger hjelp til for eksempel pleie, medisinering, ernæring eller sårskift
  • du trenger opplæring og vedlikehold av ferdigheter

Søk om hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor hjemme eller oppholder deg i Nesbyen kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel

  • Renhold av rom som er i daglig bruk
  • Vask av tøy
  • Sengetøyskift
  • Oppvask
  • Tilbereding av tørrmat og oppvarming av middag
  • Innkjøp av dagligvarer
  • Snømåking rundt trapp

Søk om hjemmehjelp

Pris for hjemmehjelp

Egenbetaling for omsorgsjenester