Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunalt vann og avløp

Kommunalt avløpstilsyn og vassområde Hallingdal

Felleskontoret, forkortet KAV Hallingdal, er et vertskommunesamarbeid mellom Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål, der Ål er vertskommune.

Adresse: Torpomoen 27, 3579 TORPO.

For informasjon vedrørende tømming av privat avløp henvises det til sider om septik.

For abonnementer

Meld fra om feil på vann og avløp

Alle eiendommer er tilkoblet kommunalt ledningsnett via stikkledninger. Stikkledningene eies av huseier fra tilknytningspunkt på kommunal ledning og inn i bygg. 

Akutt

Telefonnummeret til VA-vakten er 409 16 463. Vakttelefonen er døgnbemannet. 

Ikke akutt

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Hva gjør jeg?

 • La kaldtvannet renne til det er klart
 • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
 • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
 • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen

Hvorfor misfarget vann?

Den vanligste årsaken til misfarget vann er vannavstenging på hovedledningsnettet. Dette fører til endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet og det kan resultere i misfarget vann.

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.
Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs. 

Dårlig trykk

Ved plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk vår nettside for informasjon om aktuelle hendelser. Undersøk med naboer om de opplever samme problem. Har ikke kommunen lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med servicetorget på telefon 32 06 83 00. 

Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger.

Vannet er borte

Sjekk om vi har lagt ut informasjon om driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de har mistet vannet. Dersom boligen har lekkasjesikring, sjekk om denne har stengt vannet.

Hvis vi ikke har lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med Servicetorget på telefon 32 06 83 00 mellom kl 09:00 og 15:00. Utenom dette tidsrommet så kan du ringe til døgnbemannet vakttelefon 409 16 463.  

Vann/kloakk i kjelleren

Ta kontakt på vakttelefon 409 16 463.
Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. Har vannet forårsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering.

Vond lukt fra sluk

Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten vedvarer, kontroller luftinntaket/ ventilator i rommet. Ved tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS).

Vannlekkasje inne

Ring rørlegger.

Vannlekkasje utendørs på din private eiendom

Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, ta først kontakt med vakttelefon (409 16 463) for en vurdering av om lekkasjen er på din private stikkledning eller kommunal ledning. Er lekkasjen på din stikkledning må du ta kontakt med rørlegger for å få hjelp til å utbedre skaden.

Utbedring av lekkasjer på stikkledninger (vann- eller kloakkledninger) er huseiers ansvar. Kostnadene ved utbedring og utskifting dekkes av huseier.

Vannlekkasje på kommunal vannledning

Ring vakttelefon 409 16 463.

Bekkeløp renner over

Ring vakttelefon veg og teknisk anlegg 958 54 499.

Tette gatesluk

Rens sluket for løv og kvist. Dersom vannet fortsatt ikke renner unna, ta kontakt med vakttelefon veg og teknisk anlegg 958 54 499.

Kokevarsel

Ved et kokevarsel bør du følge Folkehelseinstituttets råd:

Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra Nesbyen kommune?

Vi tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler vi mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel fra oss.

Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokevarselet gjelder alt vann til drikke og mat. 

Frosne vannrør

Ta kontakt med rørlegger.

Tips og råd for hvordan du kan unngå frosne vannrør:

 • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
 • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
 • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
 • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
 • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

Usikker på om du er tilknyttet offentlig vann og avløp?

Vann

Hvis du betaler vannavgift til Nesbyen kommune, så er du tilkoblet kommunalt vann. 

Kommunen har to vannverk: Nesbyen Vannverk og Nordhagen Vannverk.

Nesbyen Vannverk forsyner Nesbyen sentrum. Nordhagen Vannverk forsyner Nordhagen. 

Avløp

Hvis du betaler kloakkavgift til Nes kommune, så er du tilkoblet kommunalt avløp. Hvis du betaler slamgebyr til Nes kommune, er du ikke tilkoblet kommunalt avløp.

I fjellet er det en del hytter som er tilkoblet kommunalt avløp, men det er et utstrakt privat ledningsnett som leder til det kommunale ledningsnettet. Feil på privat ledningsnett må den enkelte ledningseier rette, mens kommunen retter feil på det kommunale ledningsnettet. Kommunen eier ledningsnett fra Rukkedalen og opp til området ved golfbanen. Ledninger i fjellområdene Tverrlie, Bøgaset, Nystølen, Trollset, Bostjernlia og Trondrudmarka er privat eid.

Planlagt arbeid

Nedenfor er planene for utskifting av ledningsnett frem til og med 2025, tidspunk og strekninger som skal utskiftes hvert år kan endre prioritet underveis.

Stasjonsvegen

 • 2022 utskifting av vann/avløp/overvann fra Jordeshagen til Møllevegen v/Elveparken og over til Sjåheimvegen

Møllevegen

 • 2022 Vannledning utskifting foran elveparken
 • 2022 Avløpsledning utskifting foran elveparken

Høvafeltet

 • 2023 Vannledning utskifting
 • 2023 Avløpsledning utskifting
 • 2023 Overvann utskifting

Grimsgårdskogen

 • 2025 Vannledning utskifting i Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Mogopvegen.
 • 2025 Avløpsledning utskifting i Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Brattestø-jordet.

Storemoen

 • 2027 Vannledning utskiftning fra
  • Tøllemovegen over jernbane forbi Defa,
  • Fra Defa over jernbane til Tyrivegen,
  • Lyngvegen til Konglevegen
  • Elvekryssing i Hallingdalselva v/Østenfor hotell
 • 2027 Avløpsledning utskiftning som for vannledning.
 • 2027 Overvann utskifting fra Defa ut i Hallingdalselva

Steinmogutu

 • 2022/2023 Vannledning utskiftning 
 • 2022/2023 Avløpsledning utskiftning
 • 2022/2023 Overvann utskiftning

Alfarvegen

 • 2022/2023 Vannledning utskifting fra Steinmogutu til Høvabakken
 • 2022/2023 Avløpsledning utskiftning ved Høva
 • 2022/2023 Overvann utskiftning ved Høva

Rud/Fagervik

 • 2025 Vannledning utskifting 

Natten/Tverrlie

 • 2024 Utskifting offentlig avløpsledning Natten/Tverrlia
  Dette prosjektet samkjøres med bygging av nytt renseanlegg
Vannkvalitet

Vannet på Nesbyen tilfredstiller de strenge krava i «Forskrift om vannforsyning og drikkevann» (Drikkevannsforskriften).

Nesbyen kommune har vannverk, disse blir drevet etter internkontroll og prosedyrer godkjent av Mattilsynet. 

Dersom du er innteresert i vann og vannbransjen finnes det mye informasjon her:

Vannkunnskap.no

Mattilsynet-Vann

Små endringer i vannkvalitet

Vannet kan til tider endre farge eller lukt. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Har du klager på kvaliteten på drikkevannet, kan du kontakte Servicetorget på telefon 32 06 83 00 mellom kl 8:30 og 15:00.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Det blir lagt ut informasjon på Nesbyen kommune sine hjemmesider og/eller varsler på telefon med SMS til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vannet stenges grunnet vedlikehold eller lekkasjer
 • Ved kokeanbefalling av drikkevannet

Får du telefonvarsel ved hendelser? Les mer og sjekk om vi har registrert telefonnummeret ditt her.

Hardhet på drikkevannet i Nesbyen kommune

Mange lurer på om drikkevannet er hardt, slik at de må tilsette forkjellige midler i oppvaskmaskiner og vaskemaskiner for å hindre forkalkning, dette er ikke nødvendig.

Vannet på Nesbyen har en hardhet på ca 1,8 dH0, Dette betyr at vannet er svært bløtt og og det er ikke nødvendig å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesium-salter.

Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann.

De fleste steder i Norge er springvannet svært bløtt.

Definisjoner på hardhet

Hardhet (dH0) Betegnelse
4 Svært bløtt
4 - 8 Bløtt
8 - 12 Middels hardt
12 - 18 Noe hardt
18 - 30 Hardt
30 Svært hardt

Blir du forsynt med vann fra privat brønn ved huset eller på hytta?

Dersom du har privat brønn og ønsker å sjekke kvaliteten på vannet, kan du hente prøveflasker på Servicetorget. Analyse av vannprøver fra private brønner kan avtales med for eksempel:

Mjøslab

Synlab

Eurofins

Valdreslab

Usikker om du eier et vannforsyningssystem?

Alle brønner som forsyner mer enn 10m3 drikkevann per døgn eller forsyner to hus/hytter eller mer med drikkevann er et vannforsyningssystem. Eieren av vannforsyningssystemet plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften.

Mulighet for registrering, regelverk og veiledning finnes på Mattilsynet sine sider:

Mattilsynet-Vannforsyning

Do-vett

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte! 

Kluter, bleier, bind, bomullspinner og bomullsdotter skal ikke kastes i toalettet! (Heller ikke sokker, hatter, matrester eller mobiltelefoner...)

Søppel og fett som kastes i do stopper til avløpsrørene, og det kan fort bli et ubehagelig problem. Blir det tett, kan kloakken komme opp i sluket. Det er kanskje ikke akkurat det en ønsker seg mest når en står i dusjen...

Blir det tett, må ofte profesjonelle ta jobben med å åpne opp avløpet igjen, og det kan bli dyrt for den enkelte hus- eller hytte-eier.

Blir det skikkelig store forstoppelser i avløpsrørene, må renseanlegget eller pumpestasjoner repareres. Det koster samfunnet mye, og kan i verste fall føre til at kommunene må øke avgiften til innbyggerne.

Hjelp oss å holde rørene åpne, ikke kast søppel, matrester og fett i do!

I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling.

Do-vett

Fett-vett
 

Eksempler på ting som ofte kastes i do men som ikke skal dit:

 • Q-tips, disse løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene, eller havner i elva.
 • Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp og samler seg i store baller som tetter rørsystemene
 • Kondomer
 • Tamponger, disse sveller opp og kan tette rørene
 • Tanntråd og andre plastredskader
 • Engangslinser
 • Snus
 • Matrester og fett
 • Legemiddelrester, kan heller levres på apoteket
 • Malingsrester (ofte plast basert) og whitesprit er spesialavfall og skal ikke i do
For næring og industri

Virksomheter med avløpsvann fra produksjon eller lignende kan være pliktig til å rense eller på annen måte begrense skadelige stoffer.

Bedrifter som har avløpsvann som på grunn av innhold og/eller mengde kan skape problemer på offentlig ledningsnett, renseanlegg, eller som kan føre til forringelse av slamkvalitet eller medfører fare for VA-virksomhetens personell, omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og 15 A (påslipp ellers).

Dette innebærer at enkelte virksomheter må rense avløpsvannet før det går til offentlig nett, for eksempel med oljeutskiller eller fettutskiller. Kommunen setter krav til maksimumsverdier på en rekke kjemikalier, grunnstoffer og kvaliteter. Det er også satt maksimalverdier på næringsstoffer.

Oljeutskiller

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15 kreves oljeutskiller hos visse typer virksomheter.

Hvem må ha oljeutskiller

Virksomheter som må ha oljeutskiller:

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

 • Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett,
 • mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
 • fjernvarmsentraler,
 • garasjeanlegg med tilgang til vann,
 • avfallsmotak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
 • transportvirksomhet,
 • vask av forskalingsutstyr

Les mer om oljeutskillere

Fettutskiller

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør. 

Hvem skal ha fettutskiller

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Restauranter,
 • kafeer og konditorier,
 • catering og ferdigmatprodusenter,
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer,
 • kantiner,
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter,
 • bakerier,
 • meierier,
 • matbutikker med steke-/grillavdeling,
 • friteringsindustri,
 • røkerier,
 • margarin- og matoljeindustri,
 • hermetikkindustri.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes også av krav til drift av fettutskiller og rapportering.

Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller må du sørge for at fettutskiller installeres snarest. 

Les mer om fettutskillere

Vann og avløpsgebyr

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for vann og avløp. Gebyrene skal ikke overstige de kostnader kommunen har for disse tjenestene. Alle abonnenter tilkoblet kommunale vannverk må ha installert vannmåler og betale årsavgift etter målt forbruk. Abonnenter tilknyttet avløp i Rukkedalen og i hytteområdene betaler en fast avgift.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen fakturerer for tilkalling og arbeider på private stikkledninger.

Avgifter og gebyrer

Skjemaer

Sanitærabonnement

Frakobling vann- og eller avløpsledning

Registrering av vannmåler

Ferdigmelding av arbeid på vann eller avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse 

For rørleggere og prosjekterende

VA-norm

Hallingdalskommunene har gått sammen om å utvikle en felles vann- og avløps- norm. Denne inneholder de tekniske krav kommunene har vedtatt for å sikre tekniske kvalitet på VA-prosjekt med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

VA-normen setter krav til utførelse av kommunenes VA-tekniske anlegg. En felles norm for hele Hallingdal bidrar til økt forutsigbarhet og forhåpentligvis en forenklet hverdag for entreprenører og konsulenter som jobber i Hallingdal.

VA-normen kan leses her:

VA-norm.no

Standard abbonementsvilkår for vann og avløp

Nesbyen kommunestyre har 12.04.2018 vedtatt at abonnenter tilknyttet offentlig vann og/eller avløpstjenester skal følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av kommuneforlaget på vegne av KS.

Standard abonnementsvilkår består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

 • De administrative tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
 • De administrative bestemmelsene kan finner her;
  Administrative bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.pdf
 • De tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse på VA-anlegg tilknyttet kommunens. Kan ikke distribueres elektronisk grunnet åndsverkloven, eksemplar til utlån finnes hos Nesbyen folkebibliotek.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.