Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Avfall og gjenvinning

Bestilling av ny avfallsdunk

Gjøres via Servicetorget i Nesbyen kommune på e-post: servicetorget@nesbyen.kommune.no eller på telefon 32 06 83 00.

Søppeldunker og containere for husholdningsavfall tømmes 1 gang i uken (mandager).

Lokalt Avfallsmottak

Det lokale avfallsmottaket Gunnbjørndokk ligger ca. 5 km nord for Nesbyen stasjon på fylkesveg 2908 
(østsiden av Hallingdalselva).

Åpent for levering av hageavfall, hvitevarer, brunevarer, metall, bygningsavfall m.m. to til tre ganger i uken.

Åpningstider

Hallingdal renovasjon

Interkommunalt selskap som utfører renovasjon på vegne av Nesbyen kommune.

Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi Næringspark 31
3570 ÅL

Telefon: 32 08 61 10

Hallingdal Renovasjon

Tømmekalender

Tømmekalender

Hageavfall/skogsavfall

Grener fra trær og busker kan leveres gratis til lokalt avfallsmottak (Gunnbjørndokk).

Skogsavfall (ikke røtter) og større mengder hageavfall fra entreprenører og næringsdrivende kan leveres gratis til komposteringsanlegget for slam på Torpo etter avtale.

Hageavfallet må ikke inneholde stein på grunn av at avfallet blir kvernet før det kan brukes til kompostering.

Kompostering

Du kan kompostere matavfall hjemme i egnet kompostbinge og etter søknad få redusert avfallsgebyret med 20% pr. år.

Dette forutsetter bestått komposteringskurs og godkjenning fra kommunen.

Søknad om redusert renovasjonsavgift ved hjemmekompostering.pdf

Næringsdrivende

Næringsdrivende kan også levere avfall til lokalt mottak, men større leveringer bør skje direkte til Hallingdal Renovasjon.

Hageavfall fra næringsdrivende.pdf

Returpunkt (containerne)

Returpunktene (hvor abonnenter sorterer) skal kun brukes til vanlig brennbart avfall fra husholdet.

Det er ikke lov å sette fra seg gammelt utstyr (så som hvitevarer, sykler, dekk m.m.) ved disse returpunktene.

Metaller og bygg-/rivingsavfall leveres til det lokale avfallsmottaket – Gunnbjørndokk.

Returpuntenes plassering

Returpunktene kart

 • Rukke
 • Trondrudvegen ved krysset til Natten/Bøgaset og Tronrudmarka
 • Saupesetvegen
 • Haugaplassan
 • Paddedokk
 • Liodden ved Liodden camping
 • Bergheim
 • Eggedalsvegen, kryss til Mythe
 • Sandevegen ved bommen
 • Garnåsvegen
 • Myking mellom Myking og Ranten
Returordningene

Forretninger hvor du kjøper varer.

Eksempel på returordning

 • alle typer elektriske apparater til husholdninger
 • hvitevarer
 • lysstoffrør
 • sparepærer
 • datautstyr
 • bil- og solcellebatterier
 • oppladbare batterier
 • dekk

Dette kan og bør leveres til forretningene som fører tilsvarende varegruppe.

Det er ingen krav om at du kjøper nytt i forretningen for at de skal ta varer i retur, men forretningen må forhandle tilsvarende varegruppe.

Lover og retningslinjer

Forurensningsloven

Forskrift for avfallsbehandling

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for renovasjonstjenestene. Gebyrene skal ikke overstige de kostnader kommunen har for tjenesten. NB! Prisene gjelder pr. år.

Avgifter og gebyrer

Fritak kommunal renovasjon

Retningslinjer for fritak kommunal renovasjon

Felles retningslinjer for fritak i kommunene

Søknad om fritak for renovasjonsavgift Nesbyen kommune.pdf

Søknad om redusert renovasjonsavgift ved hjemmekompostering.pdf