Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Dokumenter for folkevalgte

Lovverk

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentleglova

Lov om folkehelsearbeid

Regionalt samarbeid

Vedtekter for Regionrådet i Hallingdal.pdf

Viljeserklaring-interkommunalt-samarbeid.pdf

Reglement

Delegeringsreglement.pdf

Politisk reglement Nesbyen kommune 2023-2027.pdf

Taushetsplikt for folkevalgte.pdf

Etiske retningslinjer.pdf

Finansreglement, vedtatt i Kommunestyret 15.12.2016.pdf

Habilitet

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner.pdf

Styringsdokument

Kommuneplan 2015-2025, bestemmelser og retningslinjer arealdel.pdf

Kommuneplan 2015-2025, planbeskrivelse arealdel.pdf

Kommuneplan 2018-2030, samfunnsdelen.pdf

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf

Årsmelding og årsregnskap

Årsregnskap 2022 Nesbyen kommune.pdf

Årsmelding 2022 Nesbyen kommune.PDF

Årsregnskap 2021 Nesbyen kommune PDF.pdf

Årsmelding Nesbyen kommune 2021.pdf

Vedlegg til Årsmelding 2021 Nesbyen kommune - KOSTRA- og effektivitetsanalyse Nesbyen kommune 2021.pdf

Årsregnskap Nesbyen kommune 2020.pdf

Årsmelding Nesbyen kommune 2020.pdf

Regnskap Nesbyen kommune 2019.pdf

Årsmelding 2019.pdf

Regnskap 2018.pdf

Årsmelding 2018.pdf

Regnskap Nes kommune 2017.pdf

Årsmelding 2017.pdf

Regnskap 2016.pdf

Årsmelding 2016.pdf

Regnskap 2015.pdf

Årsmelding 2015.pdf

Regnskap 2014.pdf

Årsmelding 2014.pdf

Presentasjoner folkevalgtopplæring

Presentasjon folkevalgtopplæring 06.02.2020 - Kommunal planlegging.pdf

Folkevalgtopplæring 2015-2019 Nes kommune

Kommunens oppgaver.pdf

Kommunale og interkommunale selskaper.pdf

Adferd og omdømme.pdf

Etikk for folkevalgte.pdf

Folkevalgtopplæring.pdf

Innbyggermedvirkning og samhandling med lokalsamfunnet.pdf

Planarbeidet i Nes kommune.pdf

Økonomi og regnskap.pdf

Samarbeidstiltak i Hallingdal, oppdatert 06.02.15.pdf

Kontrollutvalg.pdf

Rapport fra Telemarksforsking

Endelig oversendt rapport fra Telemarksforsking - analyse av omstillingstillingspotensiale og menypakke av tiltak.pdf